GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG MẦN NON HỮU ĐẠO

   Địa chỉ:  Ấp Hữu Hòa, Xã Hữu Đạo, Huyện Châu Thành ,Tiền Giang

Email: c0huudaochauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Số QĐ thành lập : 3937/QĐ-UBND