Chúng tôi ý thức rằng những năm từ 0 đến 6 tuổi là những năm tháng “vàng”

Được thành lập vào 01/07/2014, Trường Mầm non Hữu Đạo là trường mần non công lập thuộc huyện Châu Thành.